Oferta

Obsługa BHP na najwyższym poziomie

Oferta ato-bhp-logo

Korzystając z usług naszej firmy zapewnisz sobie obsługę BHP na najwyższym poziomie.

Firma zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i nadzorem w zakresie BHP. W szczególności skupiamy się na stałych umowach z zakładami pracy. Zgodnie z prawem każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia służby bhp. Może to realizować poprzez powierzenie tego obowiązku specjaliście z zewnątrz, jakim jest nasza firma.

BHP

Stały nadzór BHP obejmuje:

 • kontrolę stanowisk pracy
 • doradztwo w zakresie rozwiązań występujących problemów
 • szkolenia BHP dla pracowników i kadry zarządzającej
 • dokumentowanie wypadków przy pracy
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • analizy bhp
 • określenia czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy
 • ocenę zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami minimalnymi
 • sporządzanie instrukcji stanowiskowych bhp
 • sporządzanie pozostałej niezbędnej dokumentacji
 • realizowanie decyzji pokontrolnych PIP

Współpracujemy z laboratoriami wykonującymi pomiary czynników w środowisku pracy. Oczywiście chętnie obsługujemy również Klientów niezwiązanych umową na zasadzie jednorazowych usług.

Dokumentacja pracownicza

Drugim członem działalności jest obsługa zakładów pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dotyczy to głównie małych firm nie zatrudniających pracownika działu kadr. Usługi polegają na wykonywaniu zadań działu kadr (zawieranie umów o pracę, założenie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, wystawianie świadectw pracy itd.). Usługi obejmują również doradztwo z zakresu prawa pracy. Prowadzimy także ewidencje czasu pracy.

Zarówno w zakresie bhp i dokumentacji pracowniczej uczestniczymy w kontrolach PIP reprezentując interesy pracodawcy.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą działalnością, prosimy o kontakt – pozostajemy do Państwa dyspozycji służąc fachową poradą.

Ochrona środowiska

Coraz ostrzejsze wymogi prawa nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków w zakresie dokumentacji związanej z ochroną środowiska. Również w tym zakresie pragniemy zaoferować swoje usługi. Podejmiemy się dla Was uzyskania decyzji środowiskowych, sporządzenia raportów odziaływania na środowisko, zezwoleń wyliczenia należnych opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej. Wykonujemy pomiary emisji hałasu i spalin oraz wiele innych działań mających na celu ochronę środowiska.

Zapraszamy do współpracy z firmą ATO-BHP.PL!